BuySell.bg

|

Общи условия

1. Вие се съгласявате

1.1. Чрез използването и/или посещението на този уебсайт (включително цялото съдържание и функционалност достъпни чрез Buysell.bg името и Buysell.bg уебсайт) Вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с което и да е от тези условия, моля не използвайте уебсайтът Buysell.bg.
1.2. Чрез отбелязването на отметката „Желая да получавам съобщения“ при регистрация в Buysell.bg, Вие се съгласявате да получавате известителни съобщения от София Медия Груп ЕООД.

1.3. Въпреки че Buysell.bg ще Ви информира за промени, настъпили в тези условия, Вие трябва периодично да се информирате за актуалната версия. Buysell.bg има правото да променя Условията за ползване и Вие се съгласявате да сте обвързани с тези модификации и промени.

2. Buysell.bg уебсайт

2.1. Уебсайтът Buysell.bg може да съдържа препратки към сайтове, които не са притежание на Buysell.bg. Buysell.bg няма контрол и не носи отговорност върху съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не са притежание на Buysell.bg. В тази връзка, Buysell.bg не цензурира или преработва съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Buysell.bg от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.

2.2. В тази връзка, ние Ви поощряваме да бъдете наясно, когато напускате Buysell.bg уебсайта, че трябва да прочитате условията за ползване на всеки един уебсайт, който посещавате.

3. Buysell.bg профил

3.1. Във връзка с използването на пълната функционалност на уебсайта, Вие ще трябва да създадете Buysell.bg профил. Вие не можете да ползвате чужд профил без позволение. Когато създавате Вашият профил, трябва да въведете адекватна и пълна информация. Вие единствено сте отговорен за дейностите по вашият профил и Вие трябва да предпазвате паролата си за достъп до профила от неоторизирани посещения. Вие трябва да уведомявате Buysell.bg незабавно, в случай на нежелан достъп до вашия профил.

3.2. Въпреки че Buysell.bg не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неоторизиран достъп, Вие можете да бъдете отговорни за загуби на Buysell.bg за такъв достъп.

4. Общи правила за ползване на уебсайта – позволения и рестрикции

С описаните по-долу Условия за ползване Buysell.bg регламентира достъпа и употребата на уебсайта.

4.1. Вие се съгласявате да не разпространявате в която и да е среда, част от уебсайта, включително, но не ограничено с материалите, качени от потребители (описани по-долу) без писмено оторизиране от страна на Buysell.bg.

4.2. Използвайки Buysell.bg се съгласявате да не използвате или пускате в употреба всякакви автоматизиращи системи.

4.3. Използвайки Buysell.bg се съгласявате да не придобивате лични данни, включително имена на профили, от уебсайта, нито да използвате комуникационните системи на уебсайта (като коментари, електронна поща) за всякакви търговски цели. Вие се съгласявате да не асоциирате с търговска цел потребителите на уебсайта.

4.4. Употребявайки уебсайта, Вие се съгласявате с Условията за ползване на Buysell.bg и всички приложими закони на местно, национално и международно ниво.

4.5. Buysell.bg запазва правото си на промени в уебсайта и Условията за неговата употреба.

5. Вашето използване на съдържанието на този уебсайт

В допълнение към основните рестрикции описани по-горе, следните рестрикции и условия обуславят използването на съдържанието в уебсайта Buysell.bg.

5.1. Съдържанието на Buysell.bg, с изключение на Потребителското съдържание, включващо, но не ограничено до текст, софтуер, скриптове, графики, фотографии, звуци, музика, видео, интерактивни приложения, търговски марки и лога са собственост или лицензирани за Buysell.bg, са обект на авторското право. Съдържанието на уебсайта Ви се предоставя за Ваша информация и лична употреба и не може да бъде копирана, изтегляна, репродуцирана, разпространявана, показвана, продавана, лицензирана или експлоатирана за каквито и да е други цели без предварително писмено съгласие от собствениците на съдържанието. Buysell.bg запазва всички права незаявени по отношение на Уебсайта и Съдържанието.

5.2. Вие имате до достъп до Потребителското съдържание единствено:

* за Ваша информация и лична употреба;
* както е предвидено в нормалната функционалност на Buysell.bg;

5.3. Потребителски коментари са достъпни за Ваша информация и лична употреба и единствено чрез нормалната функционалност на Услугата Buysell.bg. Потребителските коментари не могат да бъдат копирани, изтегляни, репродуцирани, разпространявани, показвани, продавани, лицензирана или експлоатирани за каквито и да е други цели различни от нормалната функционалност на Услугата Buysell.bg.

5.4. Вие имате достъп до Съдържанието на Buysell.bg, Потребителското съдържание и друго съдържание само по начина описан в този Договор.

5.5. Вие се съгласявате да не участвате в употребата, копирането или разпространението на всяка една част от Съдържанието, с изключение на изрично позволените тук.

5.6. Вие сте наясно, че когато използвате уебсайта Buysell.bg Вие ще бъдете изложен на потребителско представяне от различни източници, Buysell.bg не носи отговорност за акуратността, ползваемоста и сигурността или авторските права на или свързани с такива потребителски представяния. В допълнение Вие разбирате и приемате, че сте изложен на потребителско представяне, което може да бъде агресивно, некоректно, недостойно и Buysell.bg не носи отговорност за такива действия, както и не трябва да бъде въвличан във възникнали по такъв повод съдебни спорове.

6. Вашето потребителско съдържание

6.1. Като регистриран потребител на Buysell.bg Вие можете да въвеждате текстово съдържание. Текстовото съдържание са свързани с Потребителско съдържание. Вие разбирате, че когато подобно съдържание е публикувано, Buysell.bg не гарантира конфиденциалност по отношение на Потребителско съдържание.

6.2. Вие единствено сте отговорен за съдържанието, което публикувате и последствията свързани с публикуването му. В тази връзка, публикувайки съдържание Вие потвърждавате, че притежавате съдържанието или правата за него и оторизирате Buysell.bg да използва патент, търговска марка, търговска тайна или други права в и за всяко Потребителско съдържание.

6.3 Видове плащания:
– ePay
– Easypay
– Кредитна/дебитна карта
– По банков път

6.4. Данни за търговеца:
Наименование „София Медия Груп“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 207276462
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Княз Александър I“ 24
E-mail: info@buysell.bg
Телефон.: 087 8577 866

6.5.Всички плащания се извършват е лева.

6.6. „София Медия Груп“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. За повече информация, прочетете: Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy policy)

6.8 Поради естеството на предлаганите услуги на Buysell.bg, плащанията не подлежат на връщане. Заплащането за специален статус на обява чрез един от платежните методи в сайта, не гарантира одобряването на обявата от страна на екипа на Buysell.bg. Статусът на обявите не влияе върху одобряването и неодобряването на публикуваните обяви

С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Buysell.bg.